20 May 2024,
Ülviyyə Cəfərova
ulviyya.jafarova@ntourism.gov.az

Statistika və sertifikatlaşdırma sektorunun baş məsləhətçisi